MSR1354A-Sprig

 • סוג סיב:
  • כותנה וויסקוזה
 • מידות אפשריות:
  • 75X130
  • 110X170
  • 165X255
  • 240X300
  • 285X405
  • 75x300
  • 120X120 round
  • 180X180 round
  • 240X240 square (ריבוע)

Comments are closed.